The official AOA support club

Ciechanów

Ciechanów

Streszczenie naszej historii

Prospect Chapter Black Pistons MC Poland Ciechanów, został oficjalnie otwarty 3 marca 2018 roku. W skład ekipy wchodzą motocykliści zrzeszeni wcześniej w jednym z ciechanowskich klubów motocyklowych. Wspólna pasja, przyjaźń, lojalność kilku osób sprawiła, że w styczniu 2018 zapadła decyzja o podjęciu kolejnego wyzwania, wspólnego celu – stworzenia czegoś nowego. Tak więc kilku przyjaciół decyduje się na kontynuowanie czarno-białej drogi pozostając w rodzinie AOA tworząc kolejny chapter klubu BLACK PISTONS MC POLAND.

Summary of our history

Prospect Chapter Black Pistons MC Poland Ciechanów was officially opened on 3rd of March 2018. Its members are former representatives of one of Ciechanów’s motorcycle clubs. Common passion, friendship, loaylty between several people meant that in January 2018 a decision was made to undertake a new challange – to move forward towards something new. As a result, a few friends decided to continue on the black and white road, remaining in the AOA family, and creating the next chapter of the Black Pistons MC Poland.

Guestbook