The official AOA support club

O nas

O nas

Streszczenie naszej historii

Wszystko zaczęło się od miłości do motocykli…

Historia naszej przyjaźni rozpoczęła się w „Bractwie Motocyklowym Sokół” gdzie jeżdżąc motocyklami rozwijaliśmy naszą pasję jednocześnie poznając się nawzajem. Zaowocowało to w czerwcu 2012 roku powstaniem klubu motocyklowego „Black Falcon Piaseczno„.

Klub „Black Falcon Piaseczno” dnia 01.09.2012 uzyskał status „Black Falcon MC Poland„.

 

W roku 2016 nastąpił podział naszego klubu. Kilku naszych Braci postanowiło pójść swoją nową drogą motocyklową. W takiej sytuacji dnia 12.07.2016 zawiązaliśmy porozumienie z najstarszym klubem motocyklowym na świecie dotyczące ponownego powstania na terenie Polski klubu „Black Pistons MC Poland„.

Dnia 24.09.2016 podczas oficjalnej inauguracji reaktywowano w Polsce Klub Motocyklowy „Black Pistons MC Poland

W Marcu 2018 roku Klub Motocyklowy Wiking MC Poland przeszedł
Patch Over i wraz z ekipą w której skład wchodzą motocykliści zrzeszeni wcześniej w jednym z Ciechanowskich klubów motocyklowych, stali się Chapter Prospect Black Pistons MC Ełk Wiking i Chapter Prospect Black Pistons MC Ciechanów.
Podczas zakończenia sezonu motocyklowego w Kruklankach we wrześniu 2018r. Oba Chaprery otrzymały zasłużenie PEŁNE BARWY i stały się nierozłączną rodziną AOA !
Jesienią 2020r. Prospect Chapter BPMC Poland West Side otrzymał nominację Pełnych Barw i stał się Black Pistons MC Poland Chapter West Side

Taka jest nasza droga.
To nasze życie, pasja, braterstwo!

Black Pistons MC to my!

Summary of our history

It all started with passion for motorcycles.

The history of our friendship began in „Bractwie Motocyklowym Sokół” (Falcon Motorcycle Brotherhood) where we further developed out passion for motorcycles while getting to know each other. As a result, in June 2012 „Black Falcon Piaseczno” was created.

Dating 01.09.2012 „Black Falcon Piaseczno” was granted the status of „Black Falcon MC Poland„.

 

In 2016 the club got divided. Some of our brothers decided to go their own way. Given the situation, on 12.07.2016 an agreement was made with one of the oldest motorcycle clubs in the world for the re-birth on Polish ground of the „Black Pistons MC Poland” motorcycle club.

On 24.09.2016, during the official inauguration event „Black Pistons MC Poland” was reborn.

 

 

 

In March 2018, Wiking MC Poland  passed the Patch Over and together with a team consisting of motorcyclists previously associated in one of Ciechanów motorcycle clubs, they became Chapter Prospect Black Pistons MC Ełk Wiking and Chapter Prospect Black Pistons MC Ciechanów. Closing the season in Kruklanki in September 2018. Both Chaprers were deservedly FULL COLORS and became an inseparable AOA family!
In the fall of 2020. Prospect Chapter BPMC Poland West Side received the Full Colors nomination and became Black Pistons MC Poland Chapter West Side
This is our way.

This is our life, passion, brotherhood!

Black Pistons MC is us!

 

 

Guestbook